Đinh Thị Thu Hoài
  • Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành bác sĩ RHM tại Đại học Y Dược Thái Nguyên
  • Thành viên hiệp hội răng hàm mặt Việt Nam