bs-van-anh
  • Trưởng khoa nắn chỉnh răng của Nha khoa Vân Anh
  • Bác sĩ hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu về chỉnh nha
  • Chứng chỉ chỉnh nha do bộ Y tế cấp.
  • Chứng chỉ chỉnh nha bằng máng trong suốt do công ty Invisalign của Hoa Kỳ cấp.
  • Tốt nghiệp liên đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành nắn chỉnh răng.
  • Chứng chỉ chỉnh nha toàn diện đương đại 2016 (Viện RHM trung ương TP HCM
  • Thành viên chính thức của hiệp hội chỉnh nha quốc tế AIO.
  • Thành viên của hiệp hội chỉnh nha không mắc cài Invisalign.