bs-truong-thi-diu
  • Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành bác sĩ RHM tại trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên.
  • Tham gia hội thảo chỉnh nha thực hành cùng Dr. Hall