bs-truong-thi-diu
  • Trình độ bác sĩ: Đại học Y chính quy
  • Lĩnh vực chuyên sâu: Chỉnh nha mắc cài
  • Tham gia hội thảo chỉnh nha thực hành cùng Dr. Hall
  • Thành viên Hiệp hội Răng Hàm Mặt Việt Nam