Bùi Thị Ngọc Mai
  • Tốt nghiệp bác sĩ RHM Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Thành viên hiệp hội răng hàm mặt Việt Nam