Bs-nguyen-van-tam
  • Tốt nghiệp thủ khoa bác sĩ Răng Hàm Mặt đại học Y Hà Nội
  • Thạc sỹ Y học chuyên ngành Răng Hàm Mặt- Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ Chỉnh nha- Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ Implant- Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ khớp cắn- Học viện THL
  • Chứng chỉ điều trị Damon nâng cao
  • Chứng chỉ điều trị dây cung đa loop GEAW- thầy Shirasu