bs-dao-phuong
  • Khóa phục hình mão răng sứ- Thầy Nguyễn Văn Tý. Hồ Chí Minh. 
  • Đạt Chứng chỉ chỉnh hành nghề bs chỉnh nha chuyên nghiệp của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt- Trường Đại học Y Hà Nội.
  • Chứng chỉ Modul 1- khóa 3 Bioprogressive- Meaw – Dr Nelson J Oppermann.
  • Tham gia khóa học chỉnh nha cơ sinh học – tối ưu hóa di chuyển răng 
  •  Chứng chỉ phản vệ và ngộ độc thuốc tê khóa 15 tại Hà Nội- Mesi tổ chức.