BS Giang
  • Tốt nghiệp bác sĩ chính quy Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Hà Nội
  • Thành viên Hiệp hội Răng Hàm Mặt Việt Nam
  • Hoàn thành khóa học tổng quan về khớp thái dương hàm
  • Hoàn thành khóa học cơ bản về Invisalign