• Tốt nghiệp bác sĩ chính quy Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Hà Nội
  • Thành viên Hiệp hội Răng Hàm Mặt Việt Nam
  • Hoàn thành khóa học tổng quan về khớp thái dương hàm
  • Hoàn thành khóa học cơ bản về Invisalign
  • Chứng chỉ “Phòng và xử lý phản vệ và ngộ độc thuốc tê” – Trung tâm Nha khoa Mesi
  • Chứng nhận tham gia lớp đào tạo “Chỉnh nha ứng dụng lâm sàng” – Ths Nguyễn Xuân Nhi