BS.Phượng
  • Đạt Chứng nhận đào tạo bác sĩ chỉnh nha của viện RHM – Đh Y HN
  • Tốt nghiệp khóa Minivis nâng cao  – Dr Chris Chang và cộng sự
  • Chứng nhận tham gia khóa Tổng quan Rối loạn Thái Dương hàm và liên quan chỉnh nha – Ts.Bs Trần Ngọc Quảng Phi
  • Chứng nhận tham gia khóa Điều trị sai khớp cắn hạng III góc đóng – Dr. Tao Gou
  • Đang tham gia khóa học Advanced Course Invisalign 2022
  • Tốt nghiệp bác sĩ RHM đại học Y chính quy
  • Bác sĩ chuyên môn về chỉnh nha mắc cài và máng Techlign tại Nha khoa Vân Anh