bs-hong-anh
  • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 002252/HNO-CCHN,
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội 2011
  • Tốt nghiệp liên đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa 2012
  • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 158/IPNK/VĐTRHM-ĐHYHN
  • Chứng chỉ phục hình thẩm mỹ Ycompany 2014
  • Hơn 12 năm kinh nghiệm trồng răng Implant
  • Thực hiện thành công hơn 3.000 ca trồng răng implant