bs-Vy
  • Trình độ bác sĩ: Đại học Y chính quy
  • Tốt nghiệp chương trình đào tạo implant nâng cao của Trường Nha Khoa Đại Học New York Mỹ
  • Hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về Cấy Ghép Implant Nha Khoa bằng công nghệ từ tính
  • Chứng chỉ Cấy Ghép Implant Nha Khoa, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội.
  • Chứng chỉ đào tạo chữa răng và nội nha nâng cao.
  • Chứng chỉ đào tạo liên tục về chấn thương dây thần kinh hàm dưới trong phẫu thuật nhổ răng khôn
  • Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam