bs-Toan
  • Tốt nghiệp chính quy khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội.
  • Chứng chỉ cấy ghép implant nha khoa Viện đào tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ chuẩn hoá phẫu thuật răng khôn lệch ngầm với tay khoan và máy piezotome – Viện đào tạo RHM – Đại học Y Hà Nội.
  • Tham gia các hội thảo cấy ghép implant của hãng Dentium, Osstem…