• Trình độ bác sĩ: Đại học Y chính quy
  • Lĩnh vực chuyên sâu: Phục Hình – Tiểu Phẫu
  • Thành viên Hiệp hội Răng Hàm Mặt Việt Nam