bs Việt
  • Tốt nghiệp chính quy Răng – Hàm – Mặt trường Đại học Y Hà Nội
  • Hoàn thành khoá đào tạo Implant tại Đại học Y Hà Nội 
  • Hoàn thành khoá học chỉnh nha tại NOW CLUB 
  • Hoàn thành khoá học chỉnh nha mặt lưỡi CLB với Dr Choi