bs Nga
  • Tốt nghiệp chính quy khoa Răng hàm mặt – Đại học Y Hà Nội.
  • Chứng chỉ chỉnh hình Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội.
  • Chứng chỉ nội nha lâm sàng từ lý thuyết đến thực hành khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội.
  • Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về phục hình răng sứ thẩm mỹ.