BS. Linh
 • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: …
 • Tốt nghiệp bác sĩ chính quy bác sĩ RHM tại Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, đại học Y Hà nội
 • Được cấp chứng chỉ BS chỉnh nha chuyên sâu của VIện đào tạo Răng Hàm Mặt, đại học Y Hà Nội.
 • Tốt nghiệp khoá phục hình mão sứ thẩm mỹ  – Trung tâm nha khoa Mesi
 • Tham gia đào tạo liên tục các hội thảo, seminar: tối ưu hoá thẩm mỹ và chức năng vật liệu phục hồi răng.
 • Tham gia  Khoá học chỉnh nha chuyên sâu của Giáo sư Chris Chang giảng viên ĐH Đài Loan 
 •  Tham gia Khoá học Minivis trong chỉnh nha giáo sư. Dr. John Lin thuộc Đại học Đài Loan 
 • Thành viên chính thức Hội SOS nắn chỉnh răng TP HCM
 • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: …
 • Tốt nghiệp bác sĩ chính quy bác sĩ RHM tại Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, đại học Y Hà nội
 • Được cấp chứng chỉ BS chỉnh nha chuyên sâu của VIện đào tạo Răng Hàm Mặt, đại học Y Hà Nội.
 • Tốt nghiệp khoá phục hình mão sứ thẩm mỹ  – Trung tâm nha khoa Mesi
 • Tham gia đào tạo liên tục các hội thảo, seminar: tối ưu hoá thẩm mỹ và chức năng vật liệu phục hồi răng.
 • Tham gia  Khoá học chỉnh nha chuyên sâu của Giáo sư Chris Chang giảng viên ĐH Đài Loan 
 •  Tham gia Khoá học Minivis trong chỉnh nha giáo sư. Dr. John Lin thuộc Đại học Đài Loan 
 • Thành viên chính thức Hội SOS nắn chỉnh răng TP HCM

Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: … Tốt nghiệp bác sĩ chính quy bác sĩ RHM tại Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, đại học Y Hà nội Được cấp chứng chỉ BS chỉnh nha chuyên sâu của VIện đào tạo Răng Hàm Mặt, đại học Y Hà Nội. Tốt nghiệp khoá phục hình