• Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành bác sĩ RHM tại Đại học Y Dược Thái Nguyên.
  • Thành viên hiệp hội răng hàm mặt Việt Nam
  • Tham gia hội thảo chỉnh nha thực hành cùng Dr. Hall