• Tốt nghiệp Thủ khoa Bác sĩ chính quy chuyên ngành RHM – Đại học Y Hà Nội
  • Thạc sỹ Y học chuyên ngành RHM- Đại học Y Hà Nội
  • Bác sĩ nội trú chuyên ngành RHM – Đại học Y Hà Nội
  • Chứng chỉ Chỉnh nha
  • Chứng chỉ Implant
  • Chứng chỉ Khớp cắn
  • Chứng chỉ điều trị Damon nâng cao
  • Chứng chỉ điều trị dây cung đa loop GEAW.