Nguyễn Như Dũng
  • Tốt nghiệp bác sĩ chính quy khoa Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Hà Nội
  • Lĩnh vực chuyên sâu: Phục Hình – Tiểu Phẫu
  • Hội viên Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam.