Bs. Nguyễn Anh Phương
  • Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành bác sĩ RHM tại Đại học Y Hà Nội
  • Lĩnh vực chuyên sâu: Chỉnh nha
  • Thành viên hiệp hội răng hàm mặt Việt Nam