Bùi Thị Ngọc Mai
  • Trình độ bác sĩ: Đại học Y chính quy
  • Lĩnh vực chuyên sâu: Chỉnh nha
  • Thành viên hiệp hội răng hàm mặt Việt Nam